Sörgårdens Förskola

Den trygga förskolan

“När pedagogiken används fullt ut tränar och utvecklar barnet sina förmågor genom det praktiska, sensoriska, matematiska samt språkliga materialen. ”
Jeanette de Oliveira, Skolchef

VAD ÄR SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA

Sörgårdens Förskola, drivs och ägs av Jeanette de Oliveira som har många års erfaret och kompetens inom förskolans värld. Sörgården är en Trygg liten förskola, med mindre barngrupper och hög personaltäthet som ger möjlighet för varje barn att växa i varje dag, den är belägen i en lantlig idyll, med både bondgårdsdjur och havet runt knuten.

Sörgårdens Förskola erbjuder den lilla trygga förskolan med engagerade och utbildade  lärare och pedagoger som arbetar med ledorden trygghet, glädje (barnets inneboende kraft) och utveckling (socialt, mentalt, fysiskt, kunskapsmässigt).

2 Avdelningar; Trollsländan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år

Vår förskola är Montessori-inspirerad. Vi tror att Montessoripedagogiken är ett fantastiskt sätt för våra barn att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som individer. För att stimulera och skapa trygga, nyfikna, självständiga barn arbetar vi strukturerat med de läroplansmål  och styrdokument som finns för förskolan. Kunskapsplanen för montesssori följer den svenska läroplanen och tydliggör kortfattat arbetet enligt montessorimetoden för de yngre barnen 1-5 år.

När pedagogiken används fullt ut tränar och utvecklar barnet sina förmågor genom det praktiska, sensoriska, matematiska samt språkliga materialen. Dessutom får barnen stor insikt i kulturämnen (framförallt naturkunskap och geografi), social utveckling samt tränar fin- och grovmotorik.

Målet är att bygga barnets självständighet, trygghet och självförtroende genom att tillåta barnet att göra själv. Det får ta tid. Barnen i förskolan arbetar såväl i grupp som enskilt för att träna sina olika förmågor och kunskaper så varierat och stimulerande som möjligt.

Det är i förskolan barnens nyfikenhet att lära grundläggs och nycklarna/verktygen för att vägleda äger de professionella pedagogerna i verksamheten. Med montessoripedagogiken som utgångspunkt och dess tankar om barnets känsliga utvecklingsperioder görs den pedagogiska planeringen utifrån uppdraget att stimulera varje barns utveckling efter varje barns behov och förmåga.

I vår verksamhet  får barnen uppleva, utvecklas och upptäcka i en trygg och förberedd miljö. Vi ser barnet som kompetent med lust att lära och en vilja att bli självständigt, allt enligt Maria Montessoris tankar om barns utveckling. För att barnen ska tränas i att bli självständiga är möbler och de saker barnen använder anpassade efter barnens storlek. Skåp och hyllor är lagom höga och barnen kan ta allt material själva.

Barnen lär genom alla sina sinnen för att få en förståelse och kunskap om omvärlden. Det betyder till exempel att allt arbete barnen utför först görs konkret där barnen får känna och se för att på så sätt lära in och förstå mer abstrakta begrepp.

Alla barn går till skogen 1 dag i veckan för att kunna träna sin grovmotorik och uppleva den närliggande naturen med dess årstidsväxlingar. Det barnen upplever i naturen med alla sina sinnen knyts ihop med arbetet i förskolan för att skapa en helhet.

Sång och musik är en del av vår daglig verksamhet. Genom sånger och ramsor stimuleras språket samtidigt som barnet blir en del av en gemenskap.

Med en egen kock har vi möjlighet att laga god mat från grunden. Vi använder en stor andel närodlade råvaror i matlagningen och omkring en tredjedel av dem är ekologiska. Eftersom vi är en liten enhet har vi god möjlighet att anpassa maten efter barnens önskemål och teman vi arbetar med.

På gården finns det också odlingslotter där vi sår och skördar, barnen vårdar och lär sig ta ansvar. Vi testar på experiment och teknik där barnen själva är delaktiga.